Цветно Копиране Бургас

Копирането се извършва върху висококачествена хартия 80 гр./м2.  с формат – А4 и А3

ЦВЕТНО КОПИРАНЕ

Идеално белият цвят и специалната обработка на използваната хартия осигуряват ярко възпроизвеждане на цветовете,