Компютърни услуги

Прехвърляне на информация от и на клиентски носител