Цветно сканиране

Сканирането е процес на превръщане на реални изображения като : фотографии, чертежи и др. в растерно цифрово /дигитално/ изображение. което посредством може да бъдае обработвано на компютър. Устройството извършващо сканирането, се нарича скенер.

Сканирането се извършва посредством професионална програма за сканиране на документи и хардуер

 • Сканирането се извършва при 300dpi по подразбиране, по желание на клиента е възможно да се увеличи до 9000dpi.
 • Възможни са четири формата на получения файл (pdf, jpeg, tiff, mtiff)
 • Цветно сканиране – формат А4 и А3
 • Широкоформатно цветно сканиране до размер 40'' (1020 мм)
 • Качество на сканираните широкоформатни изображения до 600 DPI
 • Преобразуване на оригиналите в цифров вид – формати: *.pdf, *.tiff, *.jpeg
 • Цветно сканиране на докумети
 • Цветно сканиране на снимки
 • Цветно сканиране на старинни снимки
 • Цветно сканиране на картинки и рисунки
 • Цветно сканиране на малки, средни и големи обеми от чертежи
 • Цветно сканиране на карти
 • Цветно сканиране на графики, диаграми
 • Цветно сканиране на книги
 • Цветно сканиране на диапозитиви, негативи
 • Сканиране на лична карта в Бургас
 • Сканиране на лична карта в Бургас
Цветно сканиране на документи Бургас

 

Kъде мога да сканирам документ в Бургас

Вижте картата в страницта за Контакти

Сканиране на документи цена

Сканиране на снимки - 0.4 лв

сканиране на документи в word