Цветно сканиране

 • Сканирането се извършва при 300dpi по подразбиране, по желание на клиента е възможно да се увеличи до 9000dpi.
 • Възможни са четири формата на получения файл (pdf, jpeg, tiff, mtiff)
 • Цветно сканиране – формат А4 и А3
 • Широкоформатно цветно сканиране до размер 40'' (1020 мм)
 • Качество на сканираните широкоформатни изображения до 600 DPI
 • Преобразуване на оригиналите в цифров вид – формати: *.pdf, *.tiff, *.jpeg
 • Цветно сканиране на докумети
 • Цветно сканиране на снимки
 • Цветно сканиране на старинни снимки
 • Цветно сканиране на картинки и рисунки
 • Цветно сканиране на малки, средни и големи обеми от чертежи
 • Цветно сканиране на карти
 • Цветно сканиране на графики, диаграми
 • Цветно сканиране на книги
 • Цветно сканиране на диапозитиви, негативи
 • Сканиране на лична карта в Бургас
 • Сканиране на лична карта в Бургас
Цветно сканиране на документи Бургас