Черно-бяло сканиране

Сканиране на лична карта в Бургас
 • Сканирането се извършва при 300dpi по подразбиране, по желание на клиента е възможно да се увеличи до 1200dpi.
 • Възможни са четири дигитал - формата на получения файл (pdf, jpeg, tiff, mtiff)
 • Черно-бяло сканиране – формат А4 и А3
 • Широкоформатно черно-бяло сканиране до размер 40" (1020 мм)
 • Качество на сканираните широкоформатни изображения до 600 DPI
 • Преобразуване на оригиналите в цифров дигитален вид – формати: *.pdf, *.tiff, *.jpeg
 • Черно-бяло сканиране на докумети
 • Черно-бяло сканиране на снимки
 • Черно-бяло сканиране на старинни снимки -възстановяване
 • Черно-бяло сканиране на картинки и рисунки
 • Черно-бяло сканиране на малки, средни и големи обеми от чертежи
 • Черно-бяло сканиране на карти
 • чернобяло сканиране Бургас
 • Черно-бяло сканиране на графики и диаграми
 • Черно-бяло сканиране на книги
 • Черно-бяло сканиране на диапозитиви, негативи
 • Сканиране на лична карта

 сканиране на документи Бургас

Изпращане на документи по E-mail / Имейл /

Приемане на документи по E-mail / Имейл /